شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

همشهریان محترم در صورت تمایل به ارائه نظر، می توانند از طریق ایمیل زیر اقدام فرمایند: y,bahmanabadi@gmail.com

به یاد همولایتی های بهمن آبادی که تن به سفر بی بازگشت داده اند

بدون نظر

آقای قاسم ملا در سلسله مطالبی تحت عنوان «به یاد همولایتی های بهمن آبادی که تن به سفر بی بازگشت داده اند»، اشاره ای دارد به اسامی درگذشتگان بهمن آباد. سایت بهمن آباد با ابراز تشکر از ایشان، این مجموعه را یکجا می آورد.

دارایی  این جهان فانی این است

سرمنزل ملک جاودانی این است

درخانه قبر پادشه مسکین است

محتاج دعا و سوره یاسین است

1- از خانه ی مرحوم محمد نوروز هیچ  صدایی بر نمی آمد،

2-مانند گذشته مرحوم حاج عباس با لبخند همیشگی اش از ما استقبال نکرد،

3-جلوتر که آمدم هیچ نشانی از مرحوم اسماعیل نوروز و همسرش نبود،

4-مرحوم صفرسویزی را در اطراف حمام ندیدم،

5-راستی مرحوم حسن کربلایی محمد علی  6-مرحوم حسن ملاعلی

 7- مرحوم کربلایی محمد علی کجا رفتند؟

8- دیری است صدای تعزیه خوانی

 مرحوم حسن حاج اسماعیل بگوش نمی رسد،

 گفته می شود؛

9-مرحوم کربلایی اسماعیل

10-مرحوم کربلایی اکبر کربلا یی

غلامرضا از یک کوچه کوچ کرده اند و رفته اند؟

11- کربلایی محمد علی پدر شهید و برادرانش 12-حاج ابراهیم  و 13- فتح الله بارسفر بی بازگشت بستند و رفتند،

14- حاج غلامرضا که تا سال قبل در هیئت خدمت می کردامسال خبری از ایشان نبود.

به قلعه ی کوچک دیگری می رویم تا سری از 15-  اصغر حاج امام بخش بزنیم ولی

 ایشان هم به رحمت خدا رفته اند،

16- عباس فرج الله خدا بیامرز و 17- مرحومه زن غلام صنم هم بسوی حق شتافته اند.

درهمین قلعه،

18- مرحوم ملا رمضان دیگر برایمان از مصائب بی بی زینب(س) نمی

 گویند،

و 19- حاج ملاعلی  تعزیه امام حسین را نمی خواند خداوند هردو برادر عزیز را مورد

رحمتش قرار دهد.

20- عبدالحسین ملا رمضان هم زودتر از آن چه فکر می کردیم بار بربست و رفت

21- حسن علی که خود به سفر بی بازگشت رفت

22- فرزندش اکبر که ناگهان پر کشید و رفت

23- حسن ملاعلی و همسرش که سال ها نانوای روستا بود دیگر نانوایی نمی کند،

24- حسن کربلایی محمد علی مدتی می شود که خادم امام زاده نیست،

25- حاج عباس سمیعی سال هاست خبری از وی نیست،

26- حاج حسن دیگر در دکان خود را نمی گشاید،

27- برادرش فرج الله مردِ زحمت کش را نمی بینیم خِرپالو کند،

28- دیری است ابراهیم توپچی مردِ خندان و  طنزپرداز و مثبت اندیش، تن به سفر

بی بازگشت داده و از ایشان بی خبریم،

29- حسین علی ملا نیز دیگر برایمان شوخی با مزه نمی کند،

30- مهدی نوروزعلی همراه با تبسم برایمان لطیفه نمی گوید،

31-زمان زیادی می گذرد که غلام ذاکری، ما را دعوت به علی آباد نمی کند و

درمراسم عروسی برای دست افشانی بر روی شانه ها ی مان قرار نمی گیرد،

جای حاج شیخ ابراهیم ذاکری بر منبر هر دو هیئت خالی است،

 32- حاج ملا آن مرد صبور نیست تا بازهم به ما صبوری بیاموزد،

 33- مرتضی ذاکری را چه شد که ناگهان بار سفر بربست؟

34-حاج رجب جایش در ساخت و ساز مسجد خالی است،

35- اصغر ماستی هنوز که هنوز است از داورزن برنگشته و دیگر برایمان لبخند

نمی زند،

36- محمد کِلی کتاب خوان، مانند قبل از ما کتاب درخواست نمی کند،

37- صفرعلی رمضان علم داری نمی کند و حتی مدتی است جلو خانه اش مثل

گذشته قد افراشته نمی ایستد،

38-نمی دانم چرا همسرصفرعلی دیگر درب خانه اش را برویمان نمی گشاید،

39-حاج اسدالله که منتظر بود تا چیزی بگوییم و او هم خندان شود زمان زیادی

است که  نمی خندد،

40-مادر اصغر هم نیست تا ما را برای رفتن به خانه اش تعارف کند،

41-چه شد که صدای قرآن خوانی و تعزیه خوانی حاج حسین خاموش شد؟ می

 گویند؛دو سال است به کوی یار سفر کرده،

42-حاج حسن محمد علی مراد مدتی است ترک ما کرده و43- فرزندش ابراهیم را چه

شد که بی خبر از میانمان پر کشید و رفت که رفت؟

43- کریم رجبعلی دیگر برای وقت آبیاری به صحرا نمی رود،

44-حاج حبیب حاج محمد ما را هنگام برگشتن از مزار تعارف نمی کند،

45-حاج علی اکبر زمان زیادی می رود که در روستا خدمت رسانی نمی کند،

46-اکبر حسین اکبرچند سالی می شود که  شب های مُحّرم برایمان نذری نمی دهد،

47-حاج اسماعیل تقی به در قلعه نمی آید و سری از موتور آب نمی زند،

48-حاج غلامحسین دیگر برایمان چاووشی نمی کند،

49- محمد رضا قلی چند وقتی می شود در حق مان دعا نمی کند،

50-حسین رضاقلی چند سالی است جلوی تخت گاهِ خانه اش نمی نشیند.

51-عیسی کربلایی علی همسایه پدری ام مانند گذشته برای آوردن خرمن هایش اقدام نمی کند.

52-علی اکبر فدایی 2سالی است که درمیان ما ظاهر نمی شود و گفته می شود به سفر بی بازگشت رفته است،

53-حاج محمد علی حاج ابوالقاسم چندی است از او صدایی بر نمی آید،

54-ابراهیم حاج ابوالقاسم مدت زیادی است از نکاهمان دورشده،

55-مرحوم استادم و پدرم جناب ملاحسین مدتی است بر منبر نمی نشینند و بهره مند مان نمی کنند،

56-رمضان تقی مدتی است مستمع مان در هیئت نیست،

57-علی کربلایی اکبر چند سالی می شود روز عاشورا درنقش حضرت صغری ظاهرنمی شود،

58-محمد کربلایی رمضان صدای قرآن خوانی و چاوشی و تعزیه خوانی اش خاموش شده است،

59-علی محمد حبیب که روز عاشورا عماری برسر می گرفت کجا رفت؟

60-رضاقلی حبیب مردی که همه او را دوست داشتند سال هاست در میان مانیست،

61-علی کربلایی حسین هم تن به سفر بی بازگشت داد،

62- مراد فرزند علی نیز بی خبر قبل از پدر رفت،

63-ابراهیم عباس مستمع خوبِ هیئت هم برای همیشه از میان ما رفت،

64-حاج ابوالقاسم دیگر برایمان نه چاوشی می کند و نه زینب خوانی،

65-رمضان حاج امام بخش مرد شوخ طبع، دیگر به هیئت نمی آید،

66-رضانوروزی در راه سفر به بهمن آباد تن به سفر بی بازگشت داد،

67-حسن نوروزی چندی بعد از برادرش رفت که رفت،

و تازه ترین در گذشته ی بهمن آباد شادروان مجتبی ذاکری است که در مراسم تشییع و تدفین مرحوم حضور داشتم.