شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

همشهریان محترم در صورت تمایل به ارائه نظر، می توانند از طریق ایمیل زیر اقدام فرمایند: y,bahmanabadi@gmail.com

هیات بهمن آباد قدیم (مخروبه)

بدون نظر

اینجا هیات بهمن آباد قدیم است.همانطور که درعکس دیده می شود تنها دیوارها وستون های این هیات باقی مانده است.روزهای  عاشورا دسته های بهمن آباد صبح هنگام که به سمت مزار درحرکت هستند وارد اینجا شده وپس از دقایقی زنجیر زنی راهی مزار می شوند.هیات بهمن آباد قدیم (مخروبه)هیات بهمن آباد قدیم (مخروبه)