شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

همشهریان محترم در صورت تمایل به ارائه نظر، می توانند از طریق ایمیل زیر اقدام فرمایند: y,bahmanabadi@gmail.com

مراسم عروسی دربهمن آباد

بدون نظر


مراسم ازدواج ،یکی از رسوم کهن
وبا هویت این مرزوبوم است که متاسفانه تغییرنگرش ها موجب اضمحلال جنبه هایی از آن شده
است.ظهور “ارکستر”،”تخدیرکننده ها”،”آرایش های نوین”و……..روح
کهن رسوم رادچارچالش کرده است. با این حال مراسم عروسی در بهمن آباد جلوه ها ی خاص
خود را هنوز از یادنبرد ه است.دربهمن آباد دو روز برای عروسی در نظر گرفته می شودکه
در روز اول، هنگام صبح مراسم جهیزیه شماری با حضور زنان ودختران درخانه عروس انجام
می گیرد.بعداز ظهر ،عروس را حمام عمومی می برند(البته این امر صوری است ومثل گذشته
که او را شستشو می دادند الان در خارج از حمام ، امر شستشو وآرایش را انجام می دهند)اهالی
روستا اعم از زن ومرد و کوچک وبزرگ،در محوطه بیرونی حمام حضور می یابند .به محض اتمام
کار و بیرون آمدن عروس از حمام ترانه خوان می گوید”تو که مال مردمی زی د،تر بدر
رو از خنه……”با این حال وهوا وشاباش ،عروس را به سمت خانه ای که تخت برپا
کرده اندهدایت می کنند. دراین مراسم مردان جلو وزنان پشت سر راه می روند.البته در این
جا داماد نیز درجمع مردان این مراسم را همراهی می کند.عروس وداماد شب را در این خانه
می گذرانند وشامشان نیز از خانه عروس که برای فامیل های دو طرف تدارک دیده اند آورده
می شود.فردای آن روز صبح ،یکی از اعضای خانواده داماد در منازل می رود ومردم را(اعم
از زن ومرد وکودک وبزرگ)برای نهار دعوت می کند.حدودای ساعت یک به بعد عروس وداماد هر
کدام جداگانه برای به آرایشگاه برده می شوند.امروز داماد را به حمام عمومی می برند
.مردم جمع می شوندوپس از بیرون آمدن داماد از حمام،شاباش گویی وریختن پول وتنقلات وغیره
شروع می شود.دراین لحظه برای حمامی، پول جمع می کنند. ترانه های محلی همرا ه با صدای
دایره از سوی افراد باتجربه به نوا در می آید .مسیر ،به سمت خانه ای است که عروس رابرتخت
کرده اند.پس از آن که عروس را با ترانه”گل به در رو از خنه سمبل به در رو از خنه
،ته که مال مردمی زی دتر بدر رو از خنه”پس از بیرون آمدن ،عروس پشت دامادقرار
می گیرد وبه سمت خانه خانواده داماد می روند.ترانه خوان ها می خوانند.مردم هم دست وکف
می زنند. هر چند متر جوان ها میدان باز می کنند وبه رقص می پردازند.چوب بازی هم در
مراسم ها اجرا می شود.اصغر حاج حسن با اسب چوبی اش وارد میدان می شود ومعرکه گردان
عروسی می شود.برخی خانواده هایی هم هستند که به برپاکردن تخت وگذاشتن سماوری که آب
آن درحال جوشیدن است مشغولند.به محض رسیدن جمعیت ،داماد را به سمت تخت هدایت می کنند.داماد
روی تخت می نشیند واستکان چایی راکه برایش شیرین کرده اند می نوشد.در نهایت جمعیت،
داماد را به محل استقرار گروه ارکست می برند.درآنجا گروه ارکست می نوازد ،جوانها به
رقص می پردازندوداماد روی صندلی نشسته ودرضمن از شاباش دادن رقاص ها غافل نمی ماند.پس
از مدتی داماد وعروس را به خانه خانواده داماد می برندوسپس برای حضور در مراسم ارکست
حاضر می شوند.این امر تا ساعت 12 شب ادامه دارد.

برخی ترانه های محلی مطرح
عبارتند از:

ستاره آسمون نقش زمینه   خودم انگشترم یارم نگینه

.

.