شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

همشهریان محترم در صورت تمایل به ارائه نظر، می توانند از طریق ایمیل زیر اقدام فرمایند: y,bahmanabadi@gmail.com

زندگي در روستا بهتر است يا در شهر

1 نظر

سال اول دبيرستان درسي داشتيم به نام جامعه شناسي  كه آقاي اخوان دبير اين درس بود.يه روز به دانش ْآموزان گفت نظر خود را در خصوص  تمايل به زندگي  در شهر  يا  روستا بنويسيد.هر كدام از ما برگه اي آماده كرده وشروع به نوشتن كرديم.من كه هنوز زندگي در شهر رو به اون معناي امروزي تجربه نكرده بودم نوشتم كه دوست دارم در روستا زندگي كنم اما تمركز امكانات ما را ناچار مي كند از روستا مهاجرت كنيم .كه  البته نتيجه هم اين گونه شد. 

 بسياري از ما كه به شهر مهاجرت كرده ايم شايد چندان از وضعيت شلوغي واعصاب خرد كردنها،آلودگي ها ،گراني ها ودر كل  ازشرايط سختي كه بر زندگي شهري حاكم است راضي نباشيم و حاضر باشيم به وضعيت زندگي چندسال قبل برگرديم وهواي پاك بهمن آباد را بر اين  زندگي زرق وبرق تهران ارجح بدانيم .من حقير چند بار تصميم گرفته ام موقعيت شغلي وتحصيلي وامكانات همه جانبه را كناري بنهم واز شهر خارج شوم اما وقتي شرايط خاص روستا را مي سنجم تامل مي كنم واين انديشه را به انتهاي ذهنم مي فرستم.متاسفانه وضعيت زندگي در روستا به گونه اي است كه آدمي حاضر است   آلودگي روزانه ماشينها را به حلق خود فرو برد،صداي وحشتناك ماشينها را به جان بخرد و فشارهاي روحي را تحمل كند اما به روستا برنگردد. به هر حال، اين روزگار تحميل شده بايد به گونه اي بگذرد؛ حال چه خوشمان آيد وچه بدمان.

اماچرا بايد فاصله امكانات در شهر با روستا اين همه متفاوت باشد؟چرا مردم بايد از آينده بچه هاي خود كه مبادا از غافله روزگار عقب بمانند نگران باشند؟چرا در روستا كمترين امكانات تحصيلي  نبايد باشد؟چرا تمام تغيير وتحول ها بايد در شهر ها اتفاق افتد وپس از چند سال وارد روستاها شود؟چرا شرايط به گونه اي شده كه زندگي در روستا در نگاه بسياري از مردم وحتي خود بهمن آبادي ها كسر شان تلقي مي شود؟چرا شرايط به گونه اي شده كه  دخترهاي جوان آرزوي زندگي در شهر دارند وجوانان پسر حاضر مي شوند زندگي نكبت بار اجاره اي وبسياري از بدبختي ها  را براي سالهاي زيادي تحمل كنند اما در روستا نمانند تا انگ “دهاتي بودن” بخورند؟!مانده ام با وضعيتي كه نسل هاي ما دارد ، چه بر سرحال وروز آيندگان خواهد آمد؟


عاشوراي امسال در بهمن آباد

1 نظر

امسال بسياري ازبهمن آبادي هاي مقيم تهران ومشهد براي حضور در مراسم عاشورا از دو سه روز قبل وارد بهمن آبادشدند. عاشورا در مزار سيد اسماعيل مجاور روستاي بهمن آباد حال وهواي خاصي دارد.مراسم به اين گونه است كه پس ازجمع شدن عزاداران هيات حسيني بهمن آباد در صبح عاشورا ، سينه زنان وزنجير زنان به سمت هيات ابوالفضلي حركت مي كنند و دور روستا مي چرخند. علمها وعلامتها سينه آسمان را مي شكافند وپيشرو در جلوي جمعيت ،روستا را به سمت مزار ترك مي كنند.در خرابه هاي بهمن آباد قديم ستون هاي هيات قديم وجود دارد كه جمعيت عزادار در آن جمع مي شوند ومدتي را به عزاداري مي پردازند ودوباره راهي مزار مي شوند.مزار بهمن آباد سه درب دارد كه يكي از آن در مسير جاده بهمن آباد است .ديگري در مسير جاده مزينان ودرب ديگر براي ورود دسته سويزي ها ساخته شده است.صبح عاشورا دسته هاي مزينان وسويز هر كدام جداگانه وارد صحن مزار شده وهمپاي دسته بهمن آباد به طواف مي پردازند.علمها وعلامتهاي هيات هاي عزاداري به همديگر سلام مي دهند.لحظات هيجان زا و پر جوش وخروشي است.در اين لحظات گويي زمين به لرزه مي آيد وكسي نيست كه از اين صحنه به شيون نيفتد.لحظات واقعي كربلا را دراين چند دقيقه مي توان حس كرد.شترها واسبها همگام با سيل مردم چرخ مي زنند.نخل هاي مزينان وسويز شكوه خاصي به فضا مي بخشد.نوحه ها آغاز مي شود و دسته ها يكدست اداي احترام به ساحت مقدس امام حسين ويارانش مي كنند.پس از آنكه مراسم تمام شد نوحه”به سلامت برويد اهل عزا به سراي پسر شير خدا”بر زبان عزاداران بهمن آباد جاري مي شود.پس از آن كه دودسته راهي روستاي خود شدند بهمن آبادي ها اسباب تعزيه خواني را فراهم مي كنند.
امسال مراسم تعذيه خواني تا ساعت شش ونيم بهد از ظهر ادامه يافت وبه رغم سرد شدن هوا انبوهي از مردم در مزار ماندند وتعزيه را همراهي كردند.
نكات قابل توجه در عاشوراي بهمن آباد
يكي از موادي كه هر سال اتفاق مي افتد وامسال قابل توجه تر بود دست به دست شدن فتير(نان روغني)در طول اين روز بود .برخلاف اين كه تنور وتوليد نان در ميان مردم رخت بر بسته وجاي آن را نانوايي صنعتي گرفته است اما ديديم كه به رسم هر سال تنورها داغ شدند وفتير روز عاشورا را مهيا كردندواين نشان از آن دارد كه مردم پايبندي به سنت ها را فراموش نمي كنند.از ديگر موضوعات ديگر روز عاشوراي بهمن آباد پخش زياد شكولات ونبات وخرما وآب ميوه بود.همچنين اين كه نماز جماعت روز عاشورا نيز در حين تعزيه خواني برگزار شد.