شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

همشهریان محترم در صورت تمایل به ارائه نظر، می توانند از طریق ایمیل زیر اقدام فرمایند: y,bahmanabadi@gmail.com

ثواب كردن يا نفاق بازي

2 نظر

با حركاتي كه گاهي اوقات در بهمن آباد صورت مي گيردانگار اسلام تازه به اين روستا آمده  و نعوذ بالله، قبلا انسان هاي ساكن در آن كافر بوده اند! درحالي كه اين گونه نيست و مردم از زمان پيدايش بهمن آباد اعتقاد راسخي نسبت به شيعه واسلام داشته اند هرچند كه در برخي موارد جزئي كمرنگي ها و تناقضاتي نسبت به اين امر وجود داشته است. با اين حال،رگه انسانيت ديني در وجود اين مردم ريشه دار است. براي تاييد اين مدعا، كافيست به حجاب و پاكدامني زنان و دختران اين سرزمين در مقايسه با حتي روستاهاي اطراف نزديك نگاه كنيم. گرچه با گذشت زمان و تكنولوژي و تغيير آداب و رسوم اين مساله رنگي ديگر به خود گرفته است. سئوالم اينجاست وقتي به مذهب معتقديم و در نتيجه آن، به انجام رفتارهاي مذهبي مي پردازيم چرا به نوع رفتار و پيامدهاي احتمالي آن نمي نگريم. به عنوان مثال،همين بلندگوي مسجد را در نظر بگيريم. يك مسلمان ،اذان گفتن و دعا خواندن را نفي نمي كند واستفاده از بلندگو براي اين موارد ابزاري بسيار مطلوب است .اما وقتي صداي همين بلندگو از حد خود بيشتر مي شود و براي ديگران مزاحمت ايجاد كند حال چه از آن دعاي كميل گفته شود يا صداي داد زدن هاي ميوه فروش ، هر دو به يك اندازه ايجاد گناه مي كند. چگونه مي توانيم صبح علي الطلوع زيارت عاشورا را در بلندگوي روستا بخوانيم و موجبات آزار واذيت ديگران را فراهم كنيم وادعاي مسلمان بودن و ثواب كردن كنيم .مگر مي خواهيم مردگان را زنده كنيم يا اين كه كافران را مسلمان كنيم!اگر من و ما مي خواهيم ثواب كنيم چرا ديگران بايد از اين ثواب كردن ما عذاب ببينند. با اين كارها، به چه كساني مي خواهيم فخر بفروشيم به سويزي ها و مزيناني ها و اين كه ادعا كنيم ما دعاي كميل و زيارت عاشورا مي خوانيم! يا اين كه با اين كار مي خواهيم بگوييم صداي بلندگويمان به كوير هم مي رسد و گوش فلك را كر مي كند!اين گونه بلندكردن صداي بلندگو براي چندنفر پيرمرد ساكن روستا و حتي از مهاجرت برگشته ها چه توفيري دارد و چقدر مي تواند آنها را زودتر به بهشت برساند! شايد هم در فكر اين هستيم كه براي موقعيت اجتماعي و كاري خود درآينده خوشنامي و خوش مذهبي ايجاد كنيم!؟ به هر حال، در هر انديشه اي كه باشيم اين رفتار مذهبي نه تنها فرجامي ندارد بلكه به اعتقاد مراجع تقليد جزو گناهان كبيره است.آنهايي كه اين متن رامي خوانند حداقل گامي براي جلوگيري از اين نفاق بازي ها بردارند.