شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

همشهریان محترم در صورت تمایل به ارائه نظر، می توانند از طریق ایمیل زیر اقدام فرمایند: y,bahmanabadi@gmail.com

سايت خبري “سلام سبزوار” فعاليت خود را آغاز كرد

بدون نظر

سايت خبري تحليلي “سلام سبزوار”به آدرس www.salamsabzevar.com چندي پيش فعاليت خود را آغاز كرد.

علاقه مندان  براي اطلاع از اخبار شهرستان سبزوار وحومه مي توانند به اين سايت مراجعه كنند.وبلاگ بهمن آباد در پايگاه خبري “روستا نيوز” قرار گرفت

بدون نظر

وبلاگ بهمن آباد در پايگاه خبري “روستا نيوز”به آدرس   http://www.roostanews.ir قرار گرفت تا از اين طريق، روستاي بهمن آباد به ايرانيان معرفي شود.

علاقه مندان به ارائه بهتر روستا(از ديدگاه هاي مختلف همچون تاريخي،فرهنگي ،اجتماعي و انتشار اخبار ومشكلات آن ) مي توانند براي ارسال مطالب خود با ايميل y.bahmanabadi@gmail.com تماس حاصل نمايند.


لزوم ايجاد ممنوعيت دفن جنازه در صحن امامزاده سيد اسماعيل

بدون نظر


دفن جنازه داخل امامزاده ها از جمله سيد اسماعيل ،اين سالها رونق يافته است وبرخي افراد با دادن مقداري پول خواستار دفن جنازه نزديكان خود در صحن (داخل وجوار)امامزاده سيد اسماعيل مي شوند كه در صورت تداوم اين روند ،بي گمان تا چند سال ديگر تمام سطح امامزاده از سنگ قبر  پرمي شود و ضروري است اداره اوقاف سبزوار به عنوان متولي امامزاده ،از ادامه اين روند جلوگيري كند.

در اين خصوص ذكر چند نكته ضروري است:

1-صحن امامزاده(داخل وجوار)مربوط به همه مردم و در عين حال متعلق به هيچ كس نيست به اين معنا كه برخي افراد اين حق را ندارند كه با پرداخت پول زمين امامزاده را براي متوفي خود بخرند.چرا كه در اين صورت حق مردم ديگر كه از توان مالي برخوردار نيستند ضايع مي شود.گرچه افراد زيادي هم هستند كه از توان مالي كافي برخوردارند ودر عين حال ممكن است خواستار خريد بخشي از زمين امامزاده براي دفن متوفي خود باشند. اگر بخواهيم براساس حق عمل كنيم مي بينيم كه تقاضا براي اين امر خيلي زياد مي شود ومشكل زا.

2-اين احساس كه دفن متوفي داخل امامزاده ، گناهان وي را پاك مي كند خيالي باطل است .امكان ندارد كه ما عمري را به بطالت وحق خوري ديگران بگذرانيم و در وصيت نامه خود مبلغي را براي تعمير امامزاده در قبال دفن پيكرمان در جوار امامزاده پس از مرگ اختصاص دهيم وانتظار داشته باشيم با اين كار تمام گناهانمان از بين  رود.به جاي اين كار ،بايد حقوق افرادي را كه پايمال شده  پرداخت يا در جهت رفع وحلاليت آن كوشش كرد.در اين صورت ، اگر در بيابان برهوت -كه گذر هيچ كس به آن نمي افتد -دفن شويم خداوند ما را مي آمرزد و بهشت برين را نثارمان مي كند. مگر غير از اين است كه به قيامت معتقد هستيم و مي خواهيم با چنين كارهايي از عذاب الهي در امان باشيم. پس راه درست آن را بپيماييم.

3- شايد هم برخي افراد ،مي خواهند پس از مرگ نيز پول خود را به رخ ديگران بكشند واين تفكر، اوج پليدي ورياكاري است.

4- گروهي هم معتقدند كه تنها افراد خوش طينت و درستكار در صحن داخلي امامزاده دفن مي شوند كه اين توجيه هم دليل نمي شود كه صحن امامزاده را به افراد خاصي اختصاص داد چرا كه  آدم هاي با تقوا ديگر نيازي به اين كارها وشفاعت امامزاده ندارند و مطمئنا وارد بهشت مي شوند.به هرحال شفاعت كردن امامزاده ،حق همه مردم است ونمي توان بين آنها تمايز قائل شد. مگر كدام يك از ساكنان بهمن آباد به قيامت اعتقاد ندارند -هرچند ممكن است اين اعتقاد كم يا زياد باشد- ومگر همه مردم بهمن آباد درتمام مراسم هاي مذهبي شركت نمي كنند ،براي امام حسين زنجير وسينه نمي زنند و بسياري از رفتارهاي مذهبي ديگر (حال براي ريا يا حقيقي)به هرحال ترس از قيامت در مردم كم يا زياد وجود دارد.در نتيجه ،چرا بايد بين افراد در اين مسائل تفاوتي باشد؟؟؟

اين واقعيت را از ياد نمي بريم كه “هيچ كس خوب خوب نيست همان گونه كه هيچ كس بد بد نيست.”

البته مسائل بيان شده خداي ناكرده توهين به متوفيان داخل صحن امامزاده نيست وتنها به خاطر اين بود كه هشداري باشد براي كساني كه فكر مي كنند با اين كار، بهشت را مي توانند بخرند.

در احاديث آمده روزي جنازه اي را براي طواف در صحن امام رضا بردندكه گفته مي شد روي اين تابوت آتش شعله ور بود .وقتي تابوت ،دور حرم برده شد آتش از آن برخاست و با مقداري فاصله از زره ماند .همين كه تابوت از زره دور شد آتش دوباره به سمت تابوت برگشت.