شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

همشهریان محترم در صورت تمایل به ارائه نظر، می توانند از طریق ایمیل زیر اقدام فرمایند: y,bahmanabadi@gmail.com

بهمن آباد دیگر آباد نیست

3 نظر

قاسم ملا 

می گویند کویر با آبادی آشتی ندارد گل و گیاه
در آن نمی روید خشک و خشن است و… و گر چه کویر من نیز آبادی گذشته را
ندارد ولی همچنان بهمن آباد است. می خواهم تو را به کویر دعوت کنم جایی که
در نگاه اول کوردهی بیش نیست ولی بناها وآثار به جا مانده از نسل های
پیشین در فضایی که ساکتش می پنداری خروش بر می دارند و راز های چند صد
ساله شان را با تو در میان می گذارند که اگر اندک شنوایی و کمی بصیرت داشته
باشی هر که باشی و هر کجا باشی سر به جیب تفکر فرو خواهی برد مانند قلعه
هایی با دیوار ها و درب های مستحکم و برج هایی که هم چون دژ، غیر قابل نفوذ
و برای حفاظت از جان ومال خود در 4 گوشه ی آن ساخته اند هر کدام به بلندای
تاریخ، خود نمایی می کند یا خانه های سقف فرو ریخته ای که دیوارهای مستحکم
به جا مانده از آن (که به خرابه معروف شده و در مسیر رفتن به امام زاده
است) به تنهایی نمادی از تمدن نسل های گذشته را به نمایش می گذارد …

(بیشتر…)


شعر: بهمن آباد دوستت دارم (5)

بدون نظر

تـــو را ای بـهـمـن آبـاد زادگاهم دوست می دارم            هـمیشه خاطــرات کــودکی ام دوســت می دارم

اگــر چـه دورم از تو یا تو دوری یا که ره دور است            نـــدارم بـــاور ایـن دوری وطـن را دوست می دارم

بـــرایـم هـمچنـان زیــباست اتـاق کاهگلی مـــن           در و دیــــوار بــا سقف سـیاهـت دوست می دارم

اتاق خواب و درس و مشق من بودی ولی ساده           تـــو را مـن با تــمام سادگی ات دوست می دارم

مــرا اوّل مـــعـلم بـــود بـــابـــایم در آن خـــــانــــه           تـــمام دوره ی شــاگــردی ام را دوســت می دارم

مـــرا فـخر است در دنـیا کـه گـویـند قــاسـم مـلا           خــدا دانـد کــه من ملاحـسین را دوست می دارم

بُــدم شــاهــد پـــدر را اعــتباری بـــود، در آن ده           مـن این مـردم به پاس احترامش دوست می دارم

تــوقــع داشـت بـابـا حرمتش در خانه گردد حفظ           هــمیشه نـام و یاد و حـرمتش را دوست می دارم

در آن جــا مــادر مـن مـهـربـانی اش زبان زد بـود          نـوازش هـایت ای مــادر کـماکـان دوسـت می دارم

دعـــــا و مـــهـربـانـی تـــو گــشتـه شـامل حـالم          تـــمـام مـــهـربـانی و دعـــایـت دوســــت مـی دارم

نــــه از یــادم رود هـرگز طلوع صـبح یـــخ بـــندان          زغـــال و آتــش و کــرسی و هیزم دوست می دارم

صـفـا و مـهـربانـی تـو در حـدّ شـمـارش نــیسـت         ولــی مــن از تـه دل نـام و یادت دوسـت مــی دارم

مُـهیّـا مـی نـمودی آتـش و کـرسـی و چـــای داغ         نـشستن پای کـرسی با تو بودن دوست می دارم

تـو گر رفـتی کماکان خاطراتت در وجودم هــست         هـــنوز آغــوش گــرم و بـاصـفایت دوسـت می دارم

خـــداونـــدا بـیامــرز مـام خـــوب و بــاب نــیکویـم         قــــبـولـی دعـــایم نـــزد یـــزدان دوســـت می دارم

 

    سروده:  قاسم ملا-  زمستان1386


لزوم پوشش گناهان ديگران از نگاه دين اسلام

بدون نظر

روایت شده است هنگامی
كه روز قیامت فرا می رسد، در آن روز رسول خدا(‌صلی الله علیه و آله ) از
خدای سبحان درخواست می كند كه به وقت حسابرسی خلایق، امت او را در حضور
فرشتگان و پیامبران و امتهای دیگر محاسبه نكند، تا عیبهای امت مسلمان بر
ایشان آشكار نشود بلكه به طریقی آنها را محاسبه كند كه به جز خدای سبحان و
پیغمبر او هیچ كس دیگر بر عیوب و گناهانشان آگاه نشود.

وقتی كه این درخواست
از جانب پیامبر اكرم( صلی الله علیه و آله ) مطرح می شود، خداوند در پاسخ
آن حضرت می فرماید: « ای حبیب من، من نسبت به بندگانم از تو مهربانترم،
زیرا همچنانكه تو دوست نداری و مایل نیستی كه عیبهای ایشان نزد غیر تو
آشكار شود، من هم دوست ندارم و روا نمی دارم كه عیوب آنها حتی بر تو نیز
آشكار گردد، به همین خاطر من خود به تنهایی آنان را محاسبه كرده به حسابشان
رسیدگی می كنم به طوری كه جز من كسی بر عیوب و لغزشهای ایشان آگاه نشود ». …

(بیشتر…)