شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

همشهریان محترم در صورت تمایل به ارائه نظر، می توانند از طریق ایمیل زیر اقدام فرمایند: y,bahmanabadi@gmail.com

تنها نانوایی روستای بهمن آباد در آستانه تعطیلی قرار گرفت

قاسم ملا- کافی است کمی
به گذشته ی نه چندان دور بر گردی تا بوی نان تازه ای را استشمام کنی که
دست پخت زن روستایی است همان زنی که در مزرعه ازکاشت تا برداشت محصول
گندم یا همان قوت لا یموت دوش به دوش شویش زحمتی فرا تراز توان خویش کشیده
تا لقمه ا ی نان حلال را برسر سفره اش بگذارد و خدای را دو صد چندان سپاس
گوید که آنان را مانند شهری ها نیازمند نان بی کیفیت نکرده است.

بوی نان مست
کننده است و نمی دانی که در کدام خانه پخت انجام می گیرد. سر می چرخانی و بوی
خوش را رهگیری می کنی که چند قدم آن طرفتر زن میانسالی را می بینی که نان
های داغ انباشته شده ای را بر روی دستان پر مهرش قرار داده و آن ها را از
تنور همسایه ای که در آن پخت و پز انجام گرفته به خانه اش ببرد تا شوی و
فرزندانش را برای خوردن آنچه را که همه ی اعضای خانواده تا بدین جا در فرا
هم کردنش تشریک مساعی داشته اند در لذت خوردنش نیز سهیم گرداند. و نه تنها
اعضای خانواده اش بلکه دیگران نیز که بر سر راهش باشند و لو به خوردن لقمه
ای از آن بهره مند می شوند.

اکنون چند سالی است که بوی نان تازه ی محصول بهمن آباد استشمام نمی شود.
زیرا با تبلیغات درآن روستا مانند دیگر جاها نانوایی احداث شد و به همه ی
زنان و مردان نوید دادند که دوره ی سختی ها سپری شد و با بهره بر داری از
نانوایی زندگی راحت وجدیدی را تجربه خواهند کرد.

خباز یا همان نانوای غیر
بهمن آبادی مستقر شد و مردم با ابراز خوشحالی از کسانی در این مسیر گام
بر داشته اند در حقشان دعا می کردند رفته رفته متوجه شدند که این نان با
ذائقه شان چندان سازگاری ندارد و کیفیت نان روز به روز تنزل می نماید. خواهش
زنان ومردان روستا برای بالا بردن کیفیت نان بی تأثیر بود و مردم بعضا”
ترجیح می دادند نانشان را از روستای مجاور تهیه نمایند. تا آنجا که متأسفانه
هم اکنون نانوای روستا بنا به تصمیم شخصی اعلام کرده است که پخت نان به
صورت متوالی انجام نخواهد شد و تا تصمیم بعدی نانوایی یک روز در میان دایر
خواهد بود. با این توصیف، تنها نانوایی بهمن آباد در آستانه تعطیلی قرار گرفته است.

اکنون این سئوال پیش می آید که در اینگونه موارد متولیان نظارت بر
نانواییها چه کسانی هستند؟آیا اگر بهمن آباد که اکنون در دورترین نقطه ی
کویر قراردارد در کنار جاده اصلی قرارمی داشت باعث نمی شد که حد اقل یکی از
کارمندان بخشداری و یا هر مسئول دیگری برای یک با ر هم که شده به نانوایی
مراجعه کند و برای اطمینان از نحوه ی پخت وپز نانوا، قرص نانی خریداری ونوش
جان نماید؟

در هر حا ل چنانچه به دلیل دوری راه و ازدیاد کار ویا هر دلیل
دیگری، متولیان نمی توانند نظارت مستمر بر نانوایی بهمن آباد و دیگر نانوایی
های دور دست را داشته باشند پیشنهاد می گردد حد اقل از شورا ها بخواهند تا
درهر ماه، قرص نانی از نانوایی های دور دست برایشان(متولیان) ارسال یا
تسلیم شود در این صورت مطمئنا” این روش دربالا بردن کیفیت نان بی کیفیت
فعلی تأثیر مثبت خواهد داشت.

404