شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

همشهریان محترم در صورت تمایل به ارائه نظر، می توانند از طریق ایمیل زیر اقدام فرمایند: y,bahmanabadi@gmail.com

غذاهای محلی بهمن آباد

درروستای بهمن آباد با توحه به شرایط کویری  ووضعیت اقتصادی مردم غذای
محلی آنها نیز نسبت به دیگر نقاط متفاوت است.مهمترین  ورایج ترین غذا که
در همه خانه هامصرف می شود اشکنه است .این غذا  انواع مختلف دارد  :

۱اشکنه قاتق:    این نوع اشکنه با قاتق(دوغی که درمشک مانده وآب آن گرفته شده است)درست می شود.محتوای دیگر آن، آب،،ادویه
(به خصوص زردچوبه)وروغن حیوانی است که با ریزریزکردن نان خشک محلی میل می
شود .این غذا طرفداران زیادی دارد وحتی آنهایی که شهرنشین شده انداین غذا
رادر سبد غذایی خود قرارمی دهند.

۲-اشکنه گوحه فرنگی :مواداولیه این غذا گوجه است که همراه آن پیاز ،ادویه ،آب ونان خشک  محلی ریز شده به کارمی رود.

۳-اشکنه عدس:همان
طورکه ازنامش پیداست عدس مهمترین ماده تشکیل دهنده این غذا است که برای
پخت  آن ادویه ،پیاز،آب ونان محلی مورد استفاده قرارمی گیرد.

۴-اشکنه آبکی :آب
،روغن حیوانی ،زردچوبه،پیاز ونان محلی موادتشکیل دهنده این نوع غذا
هستند.این نوع اشکنه بیشتر برای افرادی که ناخوش هستند طبخ می شود.

                                   ******************

 

غذاهای محلی دیگر بهمن آباد عبارتند از:

 شیر برنج:این غذا با شیر وبرنج درست می شودوهنگام خوردن نیز روی آن شکر یا شیره انگور ریخته می شود .

آش بلند :رشته (خوشتلی)همراه با ادویه وپیازمواد تشکیل دهنده این نوع آش است وروی آن قاتق نیز ریخته می شود.

آش علفي (بالشتی):روش
پخت این آش بدین صورت است که داخل  خمیر ورق شده علف صحرایی(با نام
آجار)قرار می دهند ودر آب می جوشانند پس از پختن وهنگام استفاده ،قاتق به
آن اضافه می شود .این غذا جایگاه ویژه ای در سبد غذایی بهمن آبادی ها دارد.

رشته پلو :هنگامی
که برنج را می جوشانند در ثانیه های آخر ،رشته (خوشتلی )را به آن اضافه می
کنند.پس از دم کشیدن روغن محلی داغ شده را به آن اضافه می کنند.

 برنج و آجار:آجار یک نوع علف صحرایی است که خانم هابه صورت دسته جمعی از صحرای های اطراف روستا جمع می کنند.پس از تمیز کردن داخل آب قرارداده می شود وپس از پختن،آب آن کشیده می شودو کنار برنج میل می شود .غذایی است بس خوشمزه.

 آبگوشت:این
غذا البته چندان تفاوتی با مشابه خود دردیگر جاها ندارد ،فقط نکته قابل
توجه این که آنچه از این نوع در هیات حسینی هنگام عزاداری اباعبدالله پخت
می شود بسیار خوشمزه است.

404